Powstanie Warszawskie 1944

1 sierpnia 1944 roku w Warszawie rozpoczęło się Powstanie Warszawskie zorganizowane przez Armię Krajową i Rząd RP na uchodźstwie. Brały w nim udział wszystkie podziemne organizacje, które działały w mieście. Zakładano zdobyć Warszawę przez niespodziewane uderzenie. Liczono na dalszą ofensywę wojsk radzieckich i dezorganizację grup niemieckich. Ale ofensywa radziecka zatrzymała się, a Niemcom udało się przegrupować i stawić opór powstańcom.

Powstańcy rozpaczliwie opierali się, ale siły nie były równe. 2 października 1944 Naczelny Dowódca Wojska Polskiego Tadeusz Komorowski podpisał kapitulację. Dokładna liczba ofiar powstania pozostaje nieznana. Szacuje się, że około 16.000 członków polskiego ruchu oporu zginęło, a około 6.000 zostało poważnie rannych. W kompanii karnej zginęło od
150 do 200 tysięcy cywilów. Powstanie Warszawskie 1944 roku nie osiągnęło ani wojskowych, ani politycznych celów, ale stało się dla Polaków symbolem odwagi i determinacji w walce o niepodległość.

Polski bojownik ruchu oporu Roman Marchel.

powstanie1

Formowanie plutonu.

powstanie2

Powstaniec warszawski Jerzy Sikorski roty “Anna” batalionu “Gustaw” podczas odpoczynku w ruinach domu na ulicy Ślepej.

powstanie3

Mieszkańcy Warszawy w trakcie budowy barykady na ulicy Chmielnej podczas nalotu Luftwaffe.

powstanie4

Rusznikarze powstańców warszawskich w czasie produkcji 9mm pistoletów maszynowych Błyskawica.

powstanie5

Powstaniec warszawski Antoni Tuleja na zdobycznym niemieckim motocyklu na ulicy Moniuszki.

powstanie6

Polscy powstańcy i sanitariuszki przy noszach z rannym towarzyszem w czasie Powstania Warszawskiego.

powstanie7

Ranny polski chłopiec i pielęgniarka w szpitalu roty «Koszta» na ulicy Moniuszki, budynek 1, w powstańczej Warszawie.

powstanie8

Rebelianci warszawscy roty «Koszty» przesuwają się wzdłuż budynku na rogu ulic Sienkiewicza oraz Marszałkowskiej.

powstanie9

Pogrzeb polskiej kobiety, która zginęła w czasie Powstania Warszawskiego.

powstanie10

Złapani przez powstańców warszawskich jeńcy niemieccy obok kamiennego ogrodzenia.

powstanie11

Powstańcy warszawscy z jedzeniem na ulicy w przerwach między walkami.

powstanie12

Powstaniec warszawski z karabinem maszynowym ZB vz. 26.

powstanie13

Polski powstaniec obserwuje przez wyłom w ścianie 5-tego piętra domu 10 na ulicy Noakowskiego w trakcie bitwy o Politechnikę Warszawską.

powstanie14

Polscy powstańcy Zofia Domańska oraz dowódca kompanii “Koszta” Stefan Mich na ulicy Moniuszki w powstańczej Warszawie.

powstanie15

Gen. dyw. Wehrmachtu Günter Rohr podczas negocjacji z przedstawicielami Polskiego Czerwonego Krzyża M. Tarnowską i A. Lewandowskim.

powstanie16

Przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża podczas negocjacji z oficerami Wehrmachtu w sprawie wycofania z powstańczej Warszawy ludności cywilnej.

powstanie17

Płonące domki na ulicy Ordynackiej w powstańczej Warszawie.

powstanie18

Patrol polskich powstańców idący po ruinach domu w centrum Warszawy.

powstanie19

Niemieccy żandarmi zawiązują oczy przedstawicielom Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy przybyli na negocjacje w sprawie wycofania z powstańczej Warszawy ludności cywilnej.

powstanie20

Polscy powstańcy obok 7,92-mm karabinu maszynowego CKM wz.30 na zrujnowanej ulicy w centrum Warszawy przed kapitulacją.

powstanie21

Niemieccy jeńcy złapani przez warszawskich powstańców.powstanie22

Warszawskie dzieci na czołgu pz. Kpfw IV, spalonym przez powstańców na ulicy Grochowskiej w trakcie Powstania Warszawskiego.

powstanie23

Młody kurier powstańców przechodzi przez ulicę w północnej części centrum Warszawy.

powstanie24

Powstańcy warszawscy z batalionu „Sokół” pod ostrzałem na jednej z ulic miasta.

powstanie25

Powstaniec warszawski z karabinem na stanowisku strzeleckim.

powstanie26

Oficerowie rosyjskich kolaboracyjnych formacji wojskowych z kartą.

powstanie27

Polska pielęgniarka Janina Stęczniewska z córką Hanią i rannymi powstańcami w szpitalu kompanii “Koszta”.

powstanie28

Kozak doński ze składu wojsk niemieckich prowadzi ogień z broni podczas stłumienia Powstania Warszawskiego 1944 roku.

powstanie29

Oryginał publikacji
http://diletant.ru/articles/196893/?sphrase_id=1191649

comments powered by HyperComments