Twarze organizacji Układu Warszawskiego

Material przygotowany przez przez Aleksandra Biełanowskiego

2 listopada 1956 roku Węgierski rząd ogłosił wycofanie się z Układu Warszawskiego.

Układ Warszawski był wspólnotą państw, których przywódcy podpisali się pod umową o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Dokument ten był podstawą do stworzenia europejskich krajów socjalistycznych pod kierownictwem Związku Radzieckiego. UW został stworzony jako przeciwwaga dla NATO i był faktyczną odpowiedzią na przystąpienie Republiki Federalnej Niemiec do sojuszu północnoatlantyckiego.

mapa_ukladu_warszawskiego

Mapa krajów Układu Warszawskiego

Umowa między 8 państwami (Albanią, Bułgarią, Węgrami, NRD, Polską, Rumunią, ZSRR i Czechosłowacją) została zawarta 14 maja 1955, a weszła w życie w dniu 5 czerwca.

podpisanie ukladu warszawskiego

Podpisanie Układu Warszawskiego, 1955.

Podstawą państw Układu Warszawskiego były zobowiązania członków organizacji do powstrzymywania się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby siły lub jej użycia, a w przypadku napaści zbrojnej na którekolwiek z nich udzielić natychmiastowej pomocy państwom, które zostały zaatakowane. W związku z tym mogły być stosowane wszelkie środki, w tym użycie sił zbrojnych.

Zarządzaniem organizacją zajmował się Doradczy Komitet Polityczny oraz Zjednoczone Dowództwo Sił Zbrojnych.

W 1985 roku umowa została przedłużona o kolejne 20 lat, ale po upadku socjalistycznych reżimów w państwach członkowskich organizacja de facto i de jure przestała istnieć.

Ostatnie spotkanie liderów struktur wojskowych Układu Warszawskiego

Ostatnie spotkanie liderów struktur wojskowych Układu Warszawskiego, 1991

Twarze organizacji Układu Warszawskiego (stan na 1955):

Dowódcy UW

Iwan Koniew

Iwan Koniew, dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego

Aleksiej Antonow

Aleksiej Antonow, szef Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego.

Przywódcy państw Układu Warszawskiego

 

Nikita Chruszczow

Nikita Chruszczow, pierwszy sekretarz KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego

Petru Groza

Petru Groza, przewodniczący Prezydium Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Rumunii

Zentralbild Kollektiv 15.1.1963 VI. Parteitag der SED vom 15.-21.1.1963 in der Werner-Seelenbinder-Halle in Berlin (1.Tag). UBz: Im Präsidium (v.l.n.r.): das Mitglied des Politbüros des ZK der SED, Herbert Warnke und der Erste Sekretär des ZK der Bulgarischen Kommunistischen Partei, Todor Shiwkow. (Schaar)

Todor Żiwkow, sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Bułgarii

Bolesław Bierut

Bolesław Bierut, I Sekretarz KC PZPR

Wilhelm Pieck

Wilhelm Pieck, prezydent NRD

Antonín Novotný

Antonín Novotný, I sekretarz partii komunistycznej Czechosłowacji

Mátyás Rákosi

Mátyás Rákosi, sekretarz generalny Węgierskiej Partii Robotniczej

Enver Hodża

Enver Hodża, pierwszy sekretarz komunistycznej Albańskiej Partii Pracy.

Oryginał publikacjihttp://diletant.ru/articles/19851687/?sphrase_id=1191649

comments powered by HyperComments